การเจาะเบอร์หูสัตว์
Friday, 29 April 2022 02:20

การเจาะเบอร์หูสัตว์

Rate this item
(0 votes)

28 เม.ย. 65  อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ ได้นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติในรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานสัตว์ 2  โดยได้ให้ความรู้ เรื่อง การฝึกติดแท๊กเบอร์หู แต่งกับเจาะเลือด ฉีดยา รีดนมน้ำเหลือง และเดินฟาร์ม ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ

Read 340 times Last modified on Friday, 29 April 2022 02:23
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close