การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาสัตว์
Friday, 29 April 2022 02:09

การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาสัตว์

Rate this item
(0 votes)

28 เม.ย. 65  อ.ดร.ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย ได้นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติในรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานสัตว์ 2  โดยได้ให้ความรู้ เรื่อง การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาสัตว์

Read 316 times Last modified on Friday, 29 April 2022 02:11
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close