ฝึกปฏิบัติงานสัตว์
Friday, 29 April 2022 02:01

ฝึกปฏิบัติงานสัตว์

Rate this item
(0 votes)

27 เม.ย. 65  อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ ได้นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติในรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานสัตว์ 2  โดยได้ให้ความรู้ เรื่อง การใช้ยาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ฝึกสัตว์เดินฟาร์มเพื่อประเมินความเสี่ยง ประเมินคะแนนร่างกายและคะแนนการเดิน รวมถึงจับบังคับด้วยเชือกและมือเปล่าเพื่อทำการติดเบอร์หูและเจาะเลือด

Read 245 times Last modified on Friday, 29 April 2022 02:07
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close