12 เม.ย. 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเกษตร
Monday, 18 April 2022 09:04

12 เม.ย. 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเกษตร

Rate this item
(0 votes)

12 เม.ย. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ซารีนา สือแม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวโอวาทแก่นักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณห้องประชุมวชิรอำไพ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Read 226 times Last modified on Monday, 18 April 2022 09:09
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close