ขอแสดงความยินดี อ.ดร.เปลื้อง บุญแก้ว
Friday, 11 February 2022 08:34

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.เปลื้อง บุญแก้ว

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เปลื้อง  บุญแก้ว อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read 489 times Last modified on Friday, 11 February 2022 08:38
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close