อ.ดร.ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
Monday, 07 February 2022 03:18

อ.ดร.ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ได้การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

Read 531 times Last modified on Monday, 07 February 2022 03:28
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close