อ.ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
Monday, 07 February 2022 03:12

อ.ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง ในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช


Read 393 times Last modified on Monday, 07 February 2022 03:18
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close