ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565
Thursday, 04 November 2021 04:30

ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย ดังนี้

1. ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม ได้รับทุน เรื่อง การพัฒนาแหล่งอาหารคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมพืชอาหารสัตว์ไร้ดิน ซึ่งควบคุมด้วยระบบ lot เพื่อความมั่นคงในการผลิตแพะในสามจังหวัดชายแดนใต้  จากแหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

2. ผศ.นิรันดร  หนักแดง  ได้รับทุน  เรื่อง การพัฒนาแหล่งอาหารหยาบคุณภาพสุงในรูปของการอัดเม็ดร่วมกับกลีเซอรีนดิบต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะ  จากแหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

3. อ.ดร.กนก  เชาวภาษี  ได้รับทุน เรื่อง โครงการพัฒนาพันธุกรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตในไก่เบตง จากแหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

4. อ.นุร์ซานีซา  เจะดาโอะ  ได้รับทุน เรื่อง การยกระดับและเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ำผึ้งชันโรงคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงพาณิชย์ จังหวัดนรษธิวาส  จากแหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

5. อ.ดร.ภณิดา  เภาประดิษฐ์  ได้รับทุน เรื่อง การผลิตภัณฑ์เปรย์สำเร็จรูปไคโตซานร่วมกับพรอพอลิสของผึ้งชันโรง เพื่อยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคปื้นดำและยืดอายุการเก็บเกี่ยวของลองกองตันหยงมัส  จากแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)


Read 369 times Last modified on Thursday, 04 November 2021 06:07
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close