ขอแสดงความยินดี อ.ดร.สุไลมาน เจ๊ะอาบู
Monday, 27 September 2021 02:17

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.สุไลมาน เจ๊ะอาบู

Rate this item
(0 votes)

อาจารย์ ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู  เป็นหนึ่งทีมวิจัยได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ ในนาม "คิมหันต์" เป็นพันธุ์ข้าวทนทานอุณหภูมิสูงพันธุ์แรกของประเทศ

Read 470 times Last modified on Monday, 27 September 2021 02:29
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close