คณะผู้บริหารและนักศึกษา เข้าพบต่อ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
Thursday, 23 September 2021 04:24

คณะผู้บริหารและนักศึกษา เข้าพบต่อ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร

Rate this item
(0 votes)

  วันที่ 22 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารและนักศึกษา เข้าพบและรายงานผลการฝึกงานสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เขตอาราวา  ประเทศอิสราเอล ต่อ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา

Read 590 times Last modified on Thursday, 23 September 2021 04:37
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close