15 ก.ย.64 นักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
Wednesday, 15 September 2021 07:49

15 ก.ย.64 นักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

Rate this item
(0 votes)

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

Read 362 times Last modified on Wednesday, 15 September 2021 07:53
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close