7 ก.ย. 64 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
Friday, 10 September 2021 02:32

7 ก.ย. 64 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

Rate this item
(0 votes)

  วันที่ 7 กันยายน 2564 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้


1. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธาน
2. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom)
4. ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสน ศรีริกานนท์ กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ


ณ ห้องประชุมสื่อสารทางไกล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Read 375 times Last modified on Friday, 10 September 2021 02:37
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close