ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สายทอง แก้วฉาย
Friday, 23 July 2021 07:47

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สายทอง แก้วฉาย

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง การวิจัยการศึกษาสาเหตุใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราและการประเมินการเกิดโรคของสายพันธุ์ยางพารา

Read 487 times Last modified on Friday, 23 July 2021 07:49
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close