ขอแสดงความยินดี อ.ดร.สุไลมาน เจ๊ะอาบู
Monday, 19 July 2021 06:40

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.สุไลมาน เจ๊ะอาบู

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุไลมาน เจ๊ะอาบู ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร RICE SCIENCE ฉบับที่ 28 ปี 2021 เรื่อง BREEDING NOVEL SHORT GRAIN RICE FOR TROPICAL REGION TO COMBINE IMPORTANT AGRONOMICAL TRAITS, BIOTIC STRESS RESISTANCE AND COOKING QUALITY IN KOSHIHIKARI  BACKGROUND อยู่ในฐาน SCOPUS Q1 IMPACT FACTOR 3.31

Read 584 times Last modified on Monday, 19 July 2021 07:04
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close