15 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564
Wednesday, 07 July 2021 07:07

15 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564

Rate this item
(0 votes)

  วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน ZOOM โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  และนายประเสริฐ เผือกสม ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Read 362 times Last modified on Wednesday, 07 July 2021 07:17
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close