10 มี.ค. 64 กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสตามโครงการสานต่อที่พ่อทำ (ไบโอดีเซล)
Friday, 12 March 2021 01:59

10 มี.ค. 64 กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสตามโครงการสานต่อที่พ่อทำ (ไบโอดีเซล)

Rate this item
(0 votes)

  วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564   นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสตามโครงการสานต่อที่พ่อทำ (ไบโอดีเซล)

Read 473 times Last modified on Friday, 12 March 2021 02:03
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close