การเพาะเลี้ยงเห็ดยามาบูชิตาเกะ
Thursday, 04 March 2021 06:43

การเพาะเลี้ยงเห็ดยามาบูชิตาเกะ

Rate this item
(0 votes)

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ พัฒนาความรู้และประสบการณ์การเพาะเลี้ยงเห็ดหัวลิง (เห็ดยามาบูชิตาเกะ) ในรายวิชาปัญหาพิเศษ โดยมี ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Read 1305 times Last modified on Thursday, 04 March 2021 06:46
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close