การฝึกปฏิบัติด้านพืช 1
Thursday, 04 March 2021 06:40

การฝึกปฏิบัติด้านพืช 1

Rate this item
(0 votes)

  การฝึกทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยระบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติด้านพืช 1 เป็นการทดลองปลูกผักบล็อคโครี่ และกะหล่ำดอก

Read 372 times Last modified on Thursday, 04 March 2021 06:42
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close