3 มี.ค. 64 คณาจารย์นำนักศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างโคกปาฆาบือซา
Thursday, 04 March 2021 02:59

3 มี.ค. 64 คณาจารย์นำนักศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างโคกปาฆาบือซา

Rate this item
(0 votes)

  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564  ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อ.จักรพงศ์  จิระแพทย์ อ.เปลื้อง บุญแก้ว  อ.ดร.ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ปาฆาบือซา และร่วมกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล

Read 464 times Last modified on Thursday, 04 March 2021 03:54
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close