2 มี.ค. 64 การผ่าตัดทำหมันถาวร (ตอน) ในม้าเพศผู้ เพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม
Tuesday, 02 March 2021 06:48

2 มี.ค. 64 การผ่าตัดทำหมันถาวร (ตอน) ในม้าเพศผู้ เพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม

Rate this item
(0 votes)

  วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564  การผ่าตัดทำหมันถาวร (ตอน) ในม้าเพศผู้ เพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม ในรายวิชายาและการใช้ยาในสัตว์  โดยมี อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ เป็นอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

Read 604 times Last modified on Tuesday, 02 March 2021 07:04
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close