16 ก.พ. 2564 นางสาวอานีส อับดุลเลาะ นำเสนอผลงานก่อนเข้าร่วมรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
Wednesday, 17 February 2021 09:10

16 ก.พ. 2564 นางสาวอานีส อับดุลเลาะ นำเสนอผลงานก่อนเข้าร่วมรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Rate this item
(0 votes)

    16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอานีส อับดุลเลาะ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการนำเสนอผลงาน ก่อนเข้าร่วมรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Read 384 times Last modified on Wednesday, 17 February 2021 09:14
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close