โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Friday, 22 January 2021 02:06

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Rate this item
(0 votes)

     วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "เกษตรพันธุ์ใหม่ เกษตรนวัตกรรม" และจัดการประกวด และการเสวนาไก่พื้นเมืองสวยงาม  การประกวด และการเสวนานแพะ การเสวนาโคเนื้อ และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

Read 530 times Last modified on Friday, 22 January 2021 02:10
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close