โครงการค่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรสู่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
Thursday, 21 January 2021 09:36

โครงการค่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรสู่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

Rate this item
(0 votes)

     ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรสู่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมเพาะกล้าจำปีสิรินธรต้นใหม่ เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ฝึกความรับผิดชอบ การมีสัมมาคารวะ และผูกพันน้องพี่ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
     

 

Read 377 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 09:38
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close