โครงการพัฒนาสถาพแวดล้อมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์สู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Thursday, 21 January 2021 08:43

โครงการพัฒนาสถาพแวดล้อมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์สู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Rate this item
(0 votes)

       คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนาฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจเชิงเกษตร 
     

 

Read 388 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:46
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close