โครงการศึกษาการปลูกอินทผลัมทานผลสดในพื้นที่ดินทรายของจังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 1
Thursday, 21 January 2021 08:40

โครงการศึกษาการปลูกอินทผลัมทานผลสดในพื้นที่ดินทรายของจังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 1

Rate this item
(0 votes)

      คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการปลูกไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ดินทรายด้วยระบบน้ำหยด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการปลูกไม้ผลแบบผสมผสานในพื้นที่ดินทราย และจัดการให้น้ำแบบหยด และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนแก่นักศึกษาและเกษตรกร โดยในวันที่ 22 กันยายน 2562 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาส และเกษตรกรคนรุ่นใหม่  เรื่อง การจัดการทำสวนผลไม้ในพื้นที่ดินทราย เพื่อนำไปปรับใช้ในฟาร์มตัวอย่าง
     

 

Read 478 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:42
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close