โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อตลาดสุขภาพ
Thursday, 21 January 2021 08:38

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อตลาดสุขภาพ

Rate this item
(0 votes)

      คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อตลาดสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อการค้า และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนแก่นักศึกษาและเกษตรกร

      ทั้งนี้ได้ทำแปลงสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือนจำนวน 4 โรงเรือนขนาด 6 x 18 เมตร ทำการปลูกผักสลัด มะเขือเทศ และเมล่อน โดยมีเกษตรกรจากบ้านฮูแตทูวอ อำเภอเมืองนราธิวาส บ้านพรุกาบแดง อำเภอตากใบ บ้านไอปาโจ อำเภอสุคิริน และฟาร์มพี่แบงค์ เข้าร่วมการอบรมและเข้าชมฟาร์ม จำนวน 55 คน
     

 

Read 787 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:39
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close