โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและวางแผนการปลูกพืชในโรงเรือนแบบ smart farm
Thursday, 21 January 2021 08:36

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและวางแผนการปลูกพืชในโรงเรือนแบบ smart farm

Rate this item
(0 votes)

      คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและวางแผนการปลูกพืชในโรงเรือนแบบ smart farm โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการปลูกพืชในโรงเรือน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนแก่นักศึกษาและเกษตรกร ทั้งนี้ได้ดำเนินการอบรมให้ฟาร์มตัวอย่างโคกโก อ. สุไหงปาดี เรื่อง Smart farm จำนวน 30 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 คน
     

 

Read 602 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:37
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close