โครงการดูแลบำรุงรักษาแปลงสาธิตปาล์มน้ำมันและยางพารา
Thursday, 21 January 2021 08:30

โครงการดูแลบำรุงรักษาแปลงสาธิตปาล์มน้ำมันและยางพารา

Rate this item
(0 votes)

       คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาแปลงสาธิตปาล์มน้ำมันและยางพารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลบำรุงรักษาแปลงยางพาราและปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มีคุณภาพ  สนับสนุนการทดลองและการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
     

 

Read 491 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:35
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close