โครงการเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
Thursday, 21 January 2021 08:28

โครงการเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

Rate this item
(0 votes)

       คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสนับสนุนงานภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ       

      งานเรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับได้ทำการเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เช่น บานบุรี ต้อยติ่ง ฤษีผสม สาวน้อยประแป้ง แสยก เทียนบ้าน เป็นต้น สามารถนำกล้าไม้จัดประดับตกแต่งในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะเกษตรศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ 2562 อีกทั้งยังเป็นแหล่งดูงานของนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย และนักศึกษาจากสถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งคือได้รับมอบหมายในการจัดประดับบูธนิทรรศการงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562   

      นอกจากนี้ เรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับยังสนับสนุนต้นไม้ที่ใช้จัดตกแต่งในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในคณะเกษตรศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดต้นไม้ไปประดับตกแต่งในงานกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. กิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมกระดังงา “หอมกระดังงา ลาทุ่ง” จัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562
  2. กิจกรรมค่ายยุวเกษตร ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะเกษตรศาสตร์

     

 

Read 985 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:29
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close