โครงการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ-แกะ
Thursday, 21 January 2021 08:13

โครงการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ-แกะ

Rate this item
(0 votes)

      คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ-แกะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และการเลี้ยงแพะ-แกะให้กับประชากรในพื้นที่

      ทั้งนี้ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะให้กับเกษตรกรที่ หมู่ 4 บ้านฮูแต

ทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

      1. อบรมการใช้การปฐมพยาบาลสัตว์เบื้องต้น โดยจัดในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จำนวน 68 คน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์

      2. อบรมเรื่องการดูแลสุขภาพแพะและการจัดการอาหารหยาบคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 4 บ้านฮูแตทูวอ ต. โคกคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จำนวน 68 คน

      3. อบรมเรื่องการจัดการอาหารข้นคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 4 บ้านฮูแตทูวอ  ต.โคกคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 จำนวน 68 คน
     

 

Read 457 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:14
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close