โครงการสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์
Thursday, 21 January 2021 08:11

โครงการสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์

Rate this item
(0 votes)

       คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ และถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่สนใจ  โดยในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ได้อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจำกัด จำนวน 91 คน
     

 

Read 443 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:12
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close