โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Thursday, 21 January 2021 03:11

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

Rate this item
(0 votes)

    ระหว่างที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้แก่เกษตรกรและนักศึกษา  เพื่อบูรณาการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย และการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตร

 

Read 473 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 03:12
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close