โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Thursday, 21 January 2021 03:07

โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Rate this item
(0 votes)

     ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 14 ปี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการทางการเกษตร เพื่อบูรณาการบริการวิชาการแก่เกษตรกรที่สนใจ และเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประยุกต์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

     ทั้งนี้ในการจัดโครงการมีกิจกรรม  ดังนี้

     1. นิทรรศการบรรยายและสาธิตผลผลิตทางการเกษตรด้านสัตวศาสตร์ 

     2. นิทรรศการบรรยายและสาธิตผลผลิตทางการเกษตรด้านพืชศาสตร์

     3. ประกวดผลผลิตทางการเกษตร

     4. ตอบคำถามทางการเกษตร

     5. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

     6. บริการวิชาการแปรรูปอาหาร บริการวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรยั่งยืน

 

Read 365 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 03:10
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close