โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากรังไหมเหลือใช้และน้ำผึ้งชันโรง
Thursday, 21 January 2021 03:05

โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากรังไหมเหลือใช้และน้ำผึ้งชันโรง

Rate this item
(0 votes)

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากรังไหมเหลือใช้และน้ำผึ้งชันโรง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากโปรตีนไหม (จากรังไหมเหลือใช้) และน้ำผึ้งชันโรง  และเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 105 คน 

 

Read 567 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 03:07
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close