โครงการการบริการวิชาการวิชาชีพการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
Thursday, 21 January 2021 03:00

โครงการการบริการวิชาการวิชาชีพการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

Rate this item
(0 votes)

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการบริการวิชาการวิชาชีพการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวประมง และเกษตรกรผู้สนใจสามารถนำความรู้ด้านการเลี้ยงปูทะเลไปผลิตปูเนื้อหรือปูนิ่มได้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการเลี้ยงปูทะเลไปผลิตปูเนื้อหรือปูนิ่มได้ และเพื่อรองรับรายวิขาการผลิตสัตว์น้ำ 

      ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการการบริการวิชาการวิชาชีพการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรได้เริ่มกิจกรรมได้ทำการบริการวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ชาวประมง และเกษตรกรผู้สนใจความรู้ด้านการเลี้ยงปูทะเล โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงปูทะเล วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมน้ำสำหรับการเลี้ยงปูทะเล ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมและการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปู การเตรียมน้ำทะเลในการเลี้ยงปูทะเล และขั้นตอนการเลี้ยงปูทะเล และถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลี้ยงปูทะเล

 

Read 395 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 03:02
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close