โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร
Thursday, 21 January 2021 02:58

โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร

Rate this item
(0 votes)

     คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ โดยให้บริการวิชาการ 2 ครั้ง  ดังนี้

      - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  โครงการบริการวิชาการ การจัดตู้ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำเพื่อความเพลิดเพลิน ณ โรงเรียนนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 157 คน 

      - ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการบริการวิชาการ เทคนิคการจัดตู้ปลาอย่างง่าย ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 14 มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักศึกษาคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส และบุคคลภายนอกที่สนใจ จำนวน 203 คน

 

Read 404 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 03:00
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close