โครงการบริการวิชาการปลูกหญ้าเนเปียอิสราเอลด้วยระบบน้ำหยดในพื้นที่ดินทรายเพื่อเป็นอาหารสัตว์
Thursday, 21 January 2021 02:55

โครงการบริการวิชาการปลูกหญ้าเนเปียอิสราเอลด้วยระบบน้ำหยดในพื้นที่ดินทรายเพื่อเป็นอาหารสัตว์

Rate this item
(0 votes)

     คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการปลูกหญ้าเนเปียอิสราเอลด้วยระบบน้ำหยดในพื้นที่ดินทรายเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหญ้าเนเปียอิสราเอลด้วยระบบน้ำหยดพร้อมกับการให้ปุ๋ยให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านฮูแตดูวอ ต. โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกหญ้าเนเปียร์อิสราเอลในพื้นที่ดินทรายด้วยเทคโนโลยีน้ำหยด และสนับสนุนท่อนพันธุ์ให้แก่เกษตรกร     

      -  วันที่ 3 มิถุนายน 2562  ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการปลูกหญ้าเนเปียร์อิสราเอล โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 15 คน  และเกษตรกร 20 คน 

      -  วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการอบรมการออกแบบติดตั้งระบบการให้น้ำพร้อมกับปุ๋ย (fertigation) สำหรับแปลงหญ้า โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรจำนวน 20 คน และ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 15 คน

 

Read 561 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 02:57
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close