โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
Thursday, 21 January 2021 02:51

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด

Rate this item
(0 votes)

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความองค์ความรู้เกี่ยวกับเห็ด การทำหัวเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เรือนโรงในการเพาะเห็ด และโรคแมลงที่เกี่ยวกับเห็ดให้กับนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกการอบรม นำไปพัฒนาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว  ทั้งน้ีมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 35 คน (เกษตรกรจากอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  จำนวน   9  คน เกษตรกรจากอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 13 คน นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์  จำนวน 10 คน  และบุคคลทั่วไป จำนวน   3  คน

 

Read 411 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 02:55
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close