โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดในระบบ smart fertigation
Wednesday, 20 January 2021 03:45

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดในระบบ smart fertigation

Rate this item
(0 votes)

     วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการออกแบบติดตั้งระบบการให้น้ำพร้อมกับปุ๋ย (fertigation) แบบควบคุมด้วยมือถือ ในโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดในระบบ smart fertigation  ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรบ้านฮูแตทูวอ และบ้านไทย จังหวัดนราธิวาส จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรมการติดตั้งระบบน้ำหยดสำหรับการปลูกข้าวโพดและฝึกการวาดแผนฝังออกแบบระบบน้ำในสวน และ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 15 คน

 

          

 

Read 443 times Last modified on Thursday, 04 March 2021 02:07
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close