17 พฤษภาคม 2562 การใช้งาน Kahoot
Wednesday, 20 January 2021 02:08

17 พฤษภาคม 2562 การใช้งาน Kahoot

Rate this item
(0 votes)

หัวข้อองค์ความรู้ การตอบคำถามออนไลน์ผ่าน Smartphone และ Internet ด้วย Kahoot

ผู้เชี่ยวชาญ : นางสาวธีรกานต์ ผิวแก้ว

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

      - เอกสารประกอบการอบรม

- สรุปผลความพึงพอใจ

Read 395 times Last modified on Wednesday, 20 January 2021 02:59
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close