15 พฤษภาคม 2562 วิธีการใช้หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book)
Wednesday, 20 January 2021 01:56

15 พฤษภาคม 2562 วิธีการใช้หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book)

Rate this item
(0 votes)

หัวข้อองค์ความรู้ การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)

ผู้เชี่ยวชาญ :นางสาวดวงฤทัย ชายสวัสดิ์ วัน/เดือน/ปี

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น

      - เอกสารประกอบการอบรม

- สรุปผลความพึงพอใจ

Read 518 times Last modified on Wednesday, 20 January 2021 02:57
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close