6 มิถุนายน 2561 การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
Tuesday, 19 January 2021 07:46

6 มิถุนายน 2561 การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

Rate this item
(0 votes)

หัวข้อองค์ความรู้ :  การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ  :  นางสมศรี  วรพิพัฒน์กุล และนางสาวประกายวรรณ วิเชียรรัตน์

วัน/เดือน/ปี : 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

      - เอกสารประกอบการอบรม

- สรุปผลความพึงพอใจ

Read 548 times Last modified on Wednesday, 20 January 2021 03:17
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close