31 พฤษภาคม 2561 การตอบคำถามออนไลน์ผ่าน Smartphone และ Internet ด้วย Kahoot
Tuesday, 19 January 2021 07:45

31 พฤษภาคม 2561 การตอบคำถามออนไลน์ผ่าน Smartphone และ Internet ด้วย Kahoot

Rate this item
(0 votes)

หัวข้อองค์ความรู้ :  การตอบคำถามออนไลน์ผ่าน Smartphone และ Internet ด้วย Kahoot

ผู้เชี่ยวชาญ  :  นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว

วัน/เดือน/ปี : 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

      - เอกสารประกอบการอบรม

- สรุปผลความพึงพอใจ

Read 582 times Last modified on Wednesday, 20 January 2021 03:18
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close