23 พฤษภาคม 2561 วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์จาก Google Form
Tuesday, 19 January 2021 07:43

23 พฤษภาคม 2561 วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์จาก Google Form

Rate this item
(0 votes)

หัวข้อองค์ความรู้ :  วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์จาก Google Form

ผู้เชี่ยวชาญ  :  นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์

วัน/เดือน/ปี : 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

      - เอกสารประกอบการอบรม

- สรุปผลความพึงพอใจ

Read 533 times Last modified on Wednesday, 20 January 2021 03:19
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close