18 พฤษภาคม 2561 การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
Tuesday, 19 January 2021 07:38

18 พฤษภาคม 2561 การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

Rate this item
(0 votes)

หัวข้อองค์ความรู้ :  การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญ  :  อาจารย์ ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล/นางสาวพิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์/นางสาวสุรัตนา เทพแข

วัน/เดือน/ปี : 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.

      - เอกสารประกอบการอบรม

- สรุปผลความพึงพอใจ

Read 503 times Last modified on Wednesday, 20 January 2021 03:20
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close