16 พฤษภาคม 2561 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน (Office Talk)
Tuesday, 19 January 2021 04:31

16 พฤษภาคม 2561 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน (Office Talk)

Rate this item
(0 votes)

หัวข้อองค์ความรู้ :  ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน (Office Talk)

ผู้เชี่ยวชาญ  :  อาจารย์ ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

วัน/เดือน/ปี : 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

      - เอกสารประกอบการอบรม

- สรุปผลความพึงพอใจ

Read 689 times Last modified on Wednesday, 20 January 2021 03:21
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close