วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 62 งานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 14 ปี
Tuesday, 12 January 2021 08:43

วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 62 งานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 14 ปี

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 62 งานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 14 ปี

Read 344 times Last modified on Tuesday, 12 January 2021 08:49
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close