27 ธันวาคม 2563 นักศึกษาร่วมทำกิจกรรม"เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"
Wednesday, 06 January 2021 10:27

27 ธันวาคม 2563 นักศึกษาร่วมทำกิจกรรม"เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"

Rate this item
(0 votes)

27 ธันวาคม 2563 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมอาสา"เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี

 

Read 343 times Last modified on Wednesday, 06 January 2021 10:29
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close