2 ธันวาคม 2563 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
Tuesday, 05 January 2021 09:18

2 ธันวาคม 2563 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการเมาลิดสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

Read 280 times Last modified on Tuesday, 05 January 2021 09:23
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close