กิจกรรมดำนา...สามัคคี Dé มนร. #ครั้งที่ 2
Tuesday, 05 January 2021 09:10

กิจกรรมดำนา...สามัคคี Dé มนร. #ครั้งที่ 2

Rate this item
(0 votes)

18 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่สมกันเรียนรู้การดำนาแบบประณีต ณ แปลงนาข้าวฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

Read 388 times Last modified on Tuesday, 05 January 2021 09:14
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close